10 saker du behöver lära dig av hemledare

saker du behöver lära dig av hemledare

Kultur är konsten att stödja ett team för att uppnå ett mål. I en affärsmiljö kan detta innebära att ge råd till anställda och kollegor utifrån en strategi för att möta affärsbehov.
I dagens verksamhet kan problem uppstå när som helst och att vara en bra ledare kräver kompetens, insikter och expertis för att ta itu med dem. Ett framgångsrikt företag behöver utveckling grupp och ledare 
som kan leda genom förändring, driva prestationer och främja en kultur av partnerskap och ansvarstagande som engagerar människor.
I varje organisation ger ledare ofta mål och vägledning för att uppnå mål. Ledare påverkar medarbetarnas beteende och beteende. En bra ledare är tydlig med sitt ansvar och sin förmåga att få jobbet gjort. De kommunicerar bra med teamet och utbildar sin personal. De är säkra på att laget har det som behöver åstadkommas och uppnår sina mål. De tävlar och håller personalen ansvarig, men de är ansvariga när laget misslyckas med vissa saker. Andrew Carnegie “Ingen bra ledare vill göra allt eller få all ära.”

Millennials ser specifikt ledarskapsträning som en karriärväg. En rapport från Price Water house Cooper (PwC) om tusentals års arbete visar att millennials vill veta mer om utbildning och förbättring än någon annan förmån, inklusive förmåner. De är också redo att snabbt gå in i ledarskap. Femtiotvå procent av de tillfrågade sa att de skulle välja ett jobb som skulle försörja dem snabbare än ett bättre betalt jobb.

Så varför finns det så få bra ledare? Det beror inte på att de flesta ledare inte har förmågan att vara ledare. Problemet är att de flesta ledare inte får den vägledning de behöver innan de utses till ledare. För att följa de flesta organisationers vision, värderingar och strategi måste ledare utbildas i hur man bygger sin kapacitet för att uppnå sina organisatoriska mål. Därför, om dessa färdigheter och förmågor överges, kommer de inte att möta ledarnas behov och fördelar. Så genom att ge utbildning till dina ledare kommer du ett steg närmare att uppnå dina organisatoriska mål.

Har du råd med kostnaden för en dålig skörd? Avanmälan kompetens, hög omsättning, låg produktomsättning, dåligt omdöme, missnöjda kunder? Du kan inte. Att förvandla befintliga anställda till chefer är värt mer än att anställa en utlokaliserad chef och hoppas att de passar bra för verksamheten.

Dessutom måste framgångsrika och produktiva ledare ständigt förbättra sina färdigheter och förmågor genom kulturell träning för att uppnå organisatoriska mål.

“Kultur handlar om utbildning och utbildning handlar om kultur.” Marshall Goldsmith, Sam Schreiber

Om du har problem med att lösa affärsproblem du inte tänker på eller bara vill förbättra dina ledarskapsförmåga, bör du överväga att anmäla dig till en ledarskapskurs.

10 anledningar till att företag behöver utbildning i ledarskap
Ledarskapsutbildning är bra inte bara för de anställda, utan också för företaget. När du stöttar en anställd för en ledarroll förstår du redan medarbetarens förmåga, effektivitet och engagemang för framgång. Att stödja en medarbetare för en ansvarsfull kultur kan dock leda till risker och risker om medarbetaren saknar nödvändig kompetens och utbildning. Anställda kan prestera bättre än förväntat i sitt nuvarande jobb, men kanske inte prestera bra i en kultur. Att förbättra ledarskapet är nyckeln till långsiktig framgång för alla organisationer. Även om du tror att ledare inte har något, bygg ett bra team, få ut det mesta av dina medarbetare och förbered nästa generations ledare för att investera i utvecklingskulturen.

Här är de bästa anledningarna till att ditt företag kan dra nytta av att investera i ledarskapsutbildning för chefer.

Gör det effektivt

Genom att utbilda ledare i bra ledarskap kan du stärka medarbetarna. Ledare finns tillgängliga för att utbilda anställda och se till att de presterar långt över förväntan. De kommer att kunna identifiera problem, hantera incidenter och tillhandahålla effektiva lösningar. Integritet och konsekvens kan göra anställda produktiva.